הביאנלה הים תיכונית

אודות הביאנלה הים תיכונית

הביאנלה הים תיכונית השלישית מציעה פלטפורמה אלטרנטיבית המדגישה את התהליכים המקומיים הנוצרים באזור והשפעותיהם התרבותיות באמצעות האמנות שפונה לקהילה, מגשרת בין תרבויות יוצאת מכותלי המוזיאון והופכת את העיר למוזיאון. הביאנלה הים-תיכונית תשמש כפלטפורמה לעיסוק בסוגיות כמו: כיצד להחזיר את האמנות לחברה? מהי הרלוונטיות של אמנות בחברה הצרכנית של היום? ואמנות כגשר בין תרבויות.

הביאנלה הים-תיכונית שואפת להביא לאזור גישה חדשה באמצעות פעילות אמנותית, בתקווה ליצור בסיס לדו-שיח בין אנשים ולדו-קיום בין קהילות ולקדם שלום, חינוך, סובלנות ואי-אלימות. דרך שיתוף פעולה המושתת על שוויון והדדיות, הביאנלה מבקשת לשקם את האמון ההדדי, לגשר על פערים בתפיסת האחר ולעודד גיוון על מנת ליצור סביבה שבה יחידים וקבוצות דתיות ואתניות שונות חולקים ערכים משותפים וחיים בצוותא.

השנה הביאנלה הים-תיכונית הופכת לביאנלה אזורית המתקיימת בעמק סחנין ביישובי משגב, סחנין, עראבה ודיר חנא ויוצרת מסלול של מקומות, אנשים וקהילות שונות שנחשפים לקהל הרחב באמצעות האמנות תוך יצירת במה לדו-שיח. הרחבת הביאנלה יוצרת ערוץ לשיתוף פעולה בין הקהילות החיות באזור תחת התפיסה של חיים פנים אל פנים ולא גב אל גב.

נושא הביאנלה הוא Out of Place. התערוכה Out of Place מתייחסת לשאלות של זהות, מקום, זמן ואינדיבידואליות בעידן של תרבות גלובלית, תוך התייחסות ביקורתית למקום, זהות ותרבות מקומית לאור השינויים המתחוללים כיום. התערוכה Out of Place מבקשת לכונן שיח בין בני אדם וליצור מקום שבו כל אחד יכול לומר את דברו במסגרת דיון שאין בו מנצחים או מפסידים. התערוכה מזכירה לנו כי משבר הפליטים הנוכחי מתגלגל באופן שאינו בלתי-תלוי בנו: אנחנו חלק מהמשבר, ואנחנו גם חלק מפתרון אפשרי שלו. אופייה של התערוכה Out of Place יכול להיות כזה המדגיש התפכחות מאשליות וחוסר-תקווה, או להיפך, כזה הפותח אפשרויות של דרכי פעולה נגד ההתלהמות העכשווית באמצעות סולידריות, אידיאלים משותפים וקהילתיות.

אמנים

The Mediterranean Biennale