הביאנלה הים תיכונית

6

5

4

3

2

1

e

d

c

b

1

הביאנלה הים-תיכונית הרביעית

LIVING TOGETHER — CROSSING BORDERS

אפריל—יוני 2021

The Mediterranean Biennale